Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

HORDREAM D.O.O. ( dalje u tekstu: Hordream) kao pružatelj usluge web stranice www.hordream.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Vodimo brigu o zaštiti osobnih podataka i pravila privatnosti korisnika, te Vas ovim putem želimo obavijestiti na koji način prikupljamo, koristimo i pružamo informacije, u skladu sa zakonskim okvirima. Vaši se osobni podaci koji se bilježe prilikom posjeta web stranici www.hordream.hr zaštićeni su i time se osigurava vaše pravo na privatnost.

Osobni podatak je podatak kojim se identificira posjetiteljev osobni identitet. Identifikaciju je moguće provesti uz pomoć identifikatora popust; ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili nekog od svojstava poput fizičkih, ekonomskih, mentalnih, kulturnih čimbenika kojim se utvrđuje socijalni identitet nekog pojedinca.

Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, automatiziranim ili neautomatiziranim postupcima kroz prikupljanje, bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu, izmjenu, pronalaženje, upotrebu, stavljanje na raspolaganje, ograničavanje ili brisanje i uništavanje.

Koje osobne podatke Hordream prikuplja i kako ih obrađuje?
Prilikom posjete stranici www.hordream.hr posjetitelj može unijeti ove osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa) u kontakt obrazac za postavljanje upita o kupnji službi za korisnike („Javite nam se“ ) i stupanje u kontakt s poduzećem direktnim telefonskim pozivom, upućivanjem poruke na društvenim mrežama Instagram i Facebook. Osnovne osobne podatke prikupljamo i prilikom sudjelovanja u nagradnim igrama, prilikom povrata proizvoda ili podnošenjem zahtjeva za jednostrani raskid ugovora. Osobni podatak potreban za prijavu pojedinca na newsletter (periodično slanje informativnih e-mailova vezanih uz ponudu, akcije i ostale promidžbene svrhe) je e-mail adresa pojedinca. Prilikom kupnje proizvoda putem web shopa pojedinac ostavlja podatke koji su nužni za potvrdu narudžbe, naplatu, slanje narudžbe i primitak iste, slanje opomena ili drugih obavijesti vezanih uz nepodmirena dugovanja prema Hordream d.o.o. – u, a oni uključuju (ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona), drugim riječima prilikom registracije korisnika. Prikupljeni podaci koriste se u prethodno navedene svrhe. Svi se osobni podaci prikupljaju temeljem prihvaćanja privole o prikupljanju i obradi osobnih podataka.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

1. Općenite informacije

HORDREAM d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke, a ovom se izjavom detaljno prikazuje na koji se način podaci prikupljaju i obrađuju, te koja su Vaša prava u vezi s podacima.

Za obradu podataka odgovoran je;
Voditelj obrade; Hordream d.o.o.
Sjedište: Ulica Milutina Cihlara Nehajeva 5
47000, Karlovac
OIB: 89081670906
Tel: +385 (0)98 703 703
Adresa e-pošte za kontakt: hordream@hordream.hr.com

2. Vrste osobnih podataka

Osobne podatke koji se obrađuju nadalje su definirani, kao i svrha obrade istih.

Osobni podaci koji se obrađuju u odnosu na zaposlenike; ime, prezime, adresa, OIB, državljanstvo, spol, datum rođenja, kontakt broj osobnog telefona, bankovni račun, podaci o obrazovanju, zvanje, stručna sprema. Nadalje osobni podaci koji se obrađuju su podaci o plaći, službena e-mail adresa, fotografija te svi drugi podaci koji su potrebni za izvršavanje ugovora i poštivanje pravnih obveza.

Osobni podaci koji se obrađuju u vezi izvođača poslova temeljem studentskog ugovora su: ime, prezime, OIB, dob, spol, datum rođenja, prebivalište, boravište, kontakt e-mail i kontakt osobnog telefona, podaci o prethodno završenom i trenutnom obrazovanju.

Osobni podaci koji se obrađuju vezano uz kandidate za posao; ime, prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, podaci o obrazovanju, podaci o prethodnom radnom iskustvu, kontakt telefon, e-mail adresa, fotografija i drugi podaci koji su sadržani u životopisu i motivacijskom pismu kandidata za posao.

Osobni podaci koji se mogu obrađivati vezano uz kupce: ime, prezime, adresa, kontakt podaci (telefon i e-mail) kontakt osobe ako se radi o kupcu koji je pravna osoba, a kada se radi o kupcima koje su fizičke osobe: ime, prezime, kontakt telefon, e-mail adresa, adresa, adresa dostave. Podaci koji se obrađuju u vezi kupaca odnose se na kanal fizičke prodaje kao i na kupnju putem internetske trgovine na adresi www.hordream.hr.

Osobni podaci koji se obrađuju u vezi dobavljača su; ime, prezime, naziv, OIB, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje i kontakt kada se radi o dobavljačima koji su pravne osobe. Ako se radi o dobavljačima koji su fizičke osobe s registriranom djelatnosti prikupljaju se sljedeći podaci: ime, prezime, kontakt broj, e-mail adresa, OIB.

Osobni podaci koji se obrađuju u odnosu na primatelje marketinškog sadržaja je e-mail adresa i kontakt broj. Osim ovih podataka u marketinške svrhe prikupljaju se podaci o IP adresi uređaja s kojeg se pristupa stranici, datum i vrijeme pristupa Internet stranici www.hordream.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji se koristi, operativnom sustavu kojeg računalo ili neki drugi uređaj koriste. Važno je napomenuti kako su svi podaci koji se automatski prikupljaju kroz statistiku posjeta web mjestu voditelju obrade podataka prikazuju u anonimnom obliku te se niti u jednoj situaciji ne prikazuju niti povezuju s osobnim podacima koji su ranije navedeni (npr. ime, prezime, OIB, e-mail, adresa, kontakt broj).

3. Obrada osobnih podataka u procesu narudžbe i plaćanja

Hordream d.o.o. u ne nudi mogućnost plaćanja debitnim ili kreditnim karticama, stoga su jedini podaci koji se obrađuju u procesu zaprimanja narudžbe putem internetske stranice www.hordream.hr: ime, prezime, adresa, adresa dostave, e-mail adresa.

Hordream d.o.o. upozorava da prilikom kupnje na www.hordream.hr internetskoj trgovini od kupaca ne traži podatke s debitnih ili kreditnih kartica i time poziva kupce na oprez kako svoje podatke ne bi dijelili s neprovjerenim stranama radi izbjegavanja prijevare ili zloupotrebe istih.

4. Svrha obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu

Pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih obveza HORDREAM d.o.o. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime, prezime, OIB, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresa, zanimanje, podaci o obrazovanju, podaci o radnom stažu, podatak o djeci zaposlenika, podaci o zdravlju u slučaju ozlijede na radu i/ili profesionalne bolesti i drugi podaci propisani Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih odnosa. Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je ugovor o radu, u svrhu ispunjavanja obveza iz radnog odnosa. Podaci koji se obrađuju u tu svrhu su: broj računa u banci, podaci o plaći, službeni e-mail, kontakt broj (službeni/privatni), podaci o zaposlenju. Pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika na temelju studentskog ugovora je ugovor o obavljanju studentskog posla, te je neophodna za ugovaranje i izvršavanje radnih zadataka. Podaci koji se obrađuju temeljem ovoga su: ime, prezime, OIB, spol, datum rođenja, prebivalište, boravište, kontakt broj telefona, e-mail adresa. Pravna osnova za obradu osobnih podataka ispitanika (radnika, izvođača koji obavljaju studentske poslove, kupaca, dobavljača, ugovornih partnera) čiji podaci su sadržani u knjigovodstvenim ispravama je članak 10. Zakona o računovodstvu koji određuje čuvanje knjigovodstvenih isprava, sve sa svrhom poštivanja zakonskih obveza, i to obveza propisanih Zakonom o računovodstvu. Pravna osnova za obradu osobnih podataka podnositelja upita i/ili prigovora je Zakon o zaštiti potrošača, sve sa svrhom poštivanja pravnih obveza voditelja obrade, i to obveza propisanih Zakonom o zaštiti potrošača. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime, prezime, OIB, adresa, kontakt podaci (kontakt broj, e-mail) i drugi osobni podaci koje podnositelj upita i/ili prigovora dostavi Hordream d.o.o. Pravna osnova za obradu podataka kupaca je ugovor, a sa svrhom ispunjavanja prava i obveza ugovornog odnosa. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, adresa, podatak o zaposlenju, kontakt podaci (kontakt broj, e-mail) osoba ovlaštenih za zastupanje i/ili kontakt osoba ako su kupci pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, OIB, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su kupci fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, te ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona kupaca koji kupnju obavljaju putem internetske trgovine www.hordream.hr.
Pravna osnova za obradu podataka dobavljača je ugovor, u svrha je ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa. Osobni podaci koji se u tim odnosima obrađuju su: ime, prezime, naziv, OIB, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ili kontakt kada se radi o pravnoj osobi, a kada se radi o fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost podaci koji se obrađuju su; ime, prezime, kontakt broj, e-mail i OIB kontakt osobe.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka primatelja marketinškog sadržaja je legitimni interes iskazan od strane primatelja, a podaci se obrađuju u marketinške svrhe. Osobni podaci koji se tada mogu obrađivati su: e-mail adresa i kontakt broj. Pravna osnova za obradu podataka kandidata za posao je njihova privola, a cilj davanja iste i obrade podataka je zapošljavanje u Hordream d.o.o. Podaci koji se tom prilikom obrađuju su: ime, prezime, spol, e-mail adresa, adresa, kontakt broj, datum rođenja, podaci o obrazovanju, fotografija i ostali podaci koji su navedeni u životopisu i motivacijskom pismu.

Ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe ako niste iskazali privolu da se slažete s korištenjem osobnih podataka u marketinške svrhe. Ako želite primati detalje o proizvodima, informacije o ponudama i promocijama, učinite to pretplatom na newsletter (promidžbeni periodički e-mail) i prilikom prijave iskažete privolu.

5. Prosljeđivanje osobnih podataka

Osobni podaci zaposlenika po zahtjevu dostavljaju se ovlaštenim primateljima podataka što znači inspektoru rada u inspekcijskim postupcima, HZMO-u u postupku prijave radnika, sudovima prilikom sudskih postupaka, odnosno sukladno zakonskoj obvezi. Prilikom primanja zahtjeva nekog drugog potencijalnog primatelja podataka, poduzimaju se potrebne mjere za procjenu opravdanosti podnesenog zahtjeva. Provjera podrazumijeva provjeru prevladava li interes podnositelja zahtjeva za dostavom podataka ili interes radnika za očuvanjem prava privatnosti. Voditelj obrade ne dostavlja osobne podatke kupaca nikakvim trećim osobama. Iznimka je ovlast Voditelja obrade da podatke kupca daje na korištenje u slučaju dokaza na sudu, upravnom, arbitražnom ili sličnom postupku, te primateljima samo i isključivo na temelju pisanog zahtjeva primatelja, samo ako je potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja i u realizaciju ugovora pružateljima usluga distribucije robe i dostave pošiljki s kojima ima trajni ugovor.

6.Prijenos u treće zemlje

HORDREAM d.o.o. osobne podatke posjetitelja i kupaca neće iznositi izvan granica Europske unije. U slučaju prijenosa osobnih podataka ispitanika u zemlje koje nemaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, Voditelj obrade će poduzeti sve potrebne mjere zaštite u skladu s odredbama GDPR-a.

7. Razdoblje čuvanja prikupljenih podataka

HORDREAM d.o.o. čuva prikupljene osobne podatke u skladu s internom odlukom o čuvanju osobnih podataka. Obrada podataka zaposlenika je propisana Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i čuvaju se kao dokumentacija trajne vrijednosti. Podaci zaposlenika koji se obrađuju u svrhu sklapanja ugovora o radu, ali i radi ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa čuvaju se do prestanka radnog odnosa, osim podataka o zaposlenju i podataka o plaći koji se čuvaju kao dokument trajne vrijednosti. Podaci izvođača koji obavljaju studentski posao koji se obrađuju prilikom sklapanja i izvršenja ugovora o obavljanju studentskog posla čuvaju se sve do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza u mirnom postupku. Osobni podaci u odnosu o kojima je Voditelj obrade dužan voditi evidenciju iz članka 4. stavka 2. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, navodi se da se takvi podaci čuvaju najmanje 6 godina od početka rada. Podaci radnika, izvođača koji obavljaju studentske poslove, kupaca, dobavljača, ugovornih partnera čiji podaci su sadržani u knjigovodstvenim ispravama a koji se obrađuju u svrhu poštivanja zakonskih obveza, i to obveza propisanih Zakonom o računovodstvu čuvaju se 11 godina sukladno odredbama članka 10. Zakona o računovodstvu, s tim da se isplatne liste, te analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi čuvaju trajno.
Podaci podnositelja upita i/ili prigovora koji se obrađuju u svrhu poštivanja zakonskih obveza, i to obveza propisanih Zakonom o zaštiti potrošača, čuvaju se dok se upit i/ili prigovor ne riješi, a najduže 1 godinu od dana primitka prigovora i/ili upita, sukladno čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača. Podaci kupaca (iz ugovora, ponuda, te e-mail prepiske vezano na određenog kupca) koji se obrađuju u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora čuvaju se: a) u slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza, HORDREAM d.o.o. ima pravo čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na određenog kupca (ugovor, ponuda, e-mail prepiske s kupcem, račun) do okončanja spora; b) u redovnim situacijama kada nema spora ili propisom nije određen poseban rok, HORDREAM d.o.o. će svu dokumentaciju čuvati u roku 6 mjeseci od okončane kupnje odnosno godinu dana ako je kupac izradio korisnički profil. Računi koji su izdani temeljem sklopljenih ugovora čuvaju se 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. Podaci dobavljača koji se obrađuju u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora čuvaju se sve do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza u mirnom postupku. Računi koji su izdani temeljem sklopljenih ugovora čuvaju se 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, osim ako postoje izuzeci niže navedeni. Ugovori, ponude, te e-mail prepiska vezano na određenog dobavljača može se čuvati:
a) u slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza, Voditelj obrade ima pravo čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na određenog dobavljača (ugovor, ponuda, e-mail prepiske s dobavljačem, račun) do okončanja spora;
b) u redovnim situacijama kada nema spora ili propisom nije određen poseban rok, Voditelj obrade će svu dokumentaciju čuvati u roku od 4 godine (rok zastare + dodatno vrijeme za utuženje) od izdavanja zadnjeg računa po sklopljenom ugovoru.
Podaci primatelja marketinškog sadržaja koji se obrađuju u marketinške svrhe čuvaju se do odjave, osim ako je osobni podatak potreban za obradu po drugoj pravnoj osnovi.
Podaci kandidata za posao koji se obrađuju u svrhu zapošljavanja u HORDREAM d.o.o. čuvaju se na sljedeći način, i to: osobni podaci kandidata za posao, ako isti nije potpisao posebnu privolu za ostanak u bazi podataka 2 godine od trenutka davanja privole, se mogu čuvati u bazi Voditelja obrade najviše 30 dana nakon okončanja konkretnog natječaja. Po pojmom okončanja natječaja podrazumijeva se trenutak sklapanja ugovora o radu s radnikom koji je odabran u tom konkretnom natječaju ili pak trenutak donošenja interne odluke da ne postoji zadovoljavajući kandidat.

8. Obveza pružanja osobnih podataka

Zaposlenici prilikom sklapanja ugovora upoznati su na transparentan način koji su osobni podaci potrebni u svrhu sklapanja ugovora i izvršavanje prava i obveza koje iz ugovora o radu proizlaze. Izvođačima koji obavljaju studentski posao temeljem ugovora o obavljanju studentskog posla transparentno se informira koji su podaci nužni u svrhu sklapanja ugovora. Kandidati za posao informirani su tijekom postupaka zapošljavanja koji su podaci potrebni za kvalitetno provođenje selekcijskog postupka. Kupci su dužni u cilju sklapanja i izvršavanja ugovora pružiti potrebne podatke u svrhu jasnog naznačavanja ugovornih strana kako bi se jasno definirala prava i obveze koji proizlaze sklopljenim ugovorom. Dobavljači su dužni u cilju sklapanja i izvršavanja ugovora pružiti potrebne podatke u svrhu jasnog naznačavanja ugovornih strana kako bi se jasno definirala prava i obveze koji proizlaze sklopljenim ugovorom.
Podnositelji upita i/ili prigovora na transparentan način upoznati su s načinom obrade podataka u svrhu ostvarenja njihovih prava iz Zakona o zaštiti potrošača. Primateljima newslettera na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u marketinške svrhe pri čemu se osobnim podatkom smatra e-mail adresa.

9. Prava vlasnika podataka

Pravo na ispravak je pravo koje podrazumijeva da se Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni u bilo kojem trenutku dopunimo ili ispravimo kako bi bili potpuni i točni.
Pravo na pristup znači da imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, a onim podacima koji se obrađuju imate pravo pristupiti, prema čl. 15 Opće uredbe o zaštiti podataka.
Pravo na brisanje omogućuje da osoba čiji se osobni podaci obrađuju zatraži da se podaci brišu, ako smatra da su podaci bili protupravno obrađivani ili ta obrada predstavlja zadiranje u privatne interese. Pri ovakvom zahtjevu važno je uzeti u obzir mogućnost postojanja razloga koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.
Pravo na ograničenje obrade je pravo da se zatraži ograničenje obrade podataka. Može se zatražiti kada se radi o tome da je obrada bila protupravna, ali odbijate brisanje uz ograničenje korištenja, ako podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su bili predviđeni, ali su potrebni radi ostvarenja nekih pravnih zahtjeva ili u potrebe rješavanja podnesenog prigovora.
Pravo na mogućnost prijenosa podataka označava situacije u kojima ste u mogućnosti zatražiti podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u čitljivom formatu. Takva radnja moguća je ako ste nam dali suglasnost koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora ili kada se obrada vrši automatiziranim procesima.
Pravo na prigovor odnosi se na situacije kada Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
Pravo na pritužbu ostvarujete ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
Ostvarivanje prava je Vaša želja da se neko od navedenih prava ostvari, potrebno je da se obratite putem kontakt podataka koji su navedeni ranije.
Potvrda identiteta podrazumijeva dodatne informacije radi potvrde Vašeg identiteta kako bi se zaštitila Vaša prava i privatnost.
Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev. U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.
Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Moja košarica
Vaša košarica je prazna.

Izgleda da još niste odabrali niti jedan proizvod.